• לאחר תום בניית כל פרויקט ע''י בי.פי. גרופ בע''מ החברה דואגת למתן נוחות לדיירי הבית.