בפרויקטים של בי.פי. גרופ בע''מ מובטחת איכות חומרי הבנייה.